Chính sách bảo hành

  1. [Không bảo hành] Hàng đã mua không được trả lại . Vì vậy nên mua ít một test ok hãy nạp nhiều và mua nhiều
  2. [Không bảo hành] Bên mình không bảo hành các vấn đề login die tài khoản ( vì khi bán ra ac đã được check live 100% ) Còn die lúc login rất nhiều nguyên nhân như "do ip xấu do thiết bị . do login không đúng cách" ...  . Web có hỗ trợ 1 ac cũng bán . Nạp 2000 đ cũng được . Nên ae dùng tới đâu mua tới đó không nên mua nhiều . Ai chắc chắn ổn hãy mua SLL
  3. [Không bảo hành] Bên mình không bảo hành các trường hợp mua ních 1 thời gian về sau đó bị change ... rồi báo bên mình resell này nọ ( ví có nhiều trường hợp mún đc bảo hành hoặc mún phá ) . Ae cứ cảm thấy tin tưởng hãy mua nha web mình mở đc 1 hơn 1 năm rồi hàng ra tới đâu hết tới đó  . Ai muốn chắc chắn hơn thì có thể change pass và thay đổi mail ... cần tư vấn change làm sao an toàn nhất cứ ib mình hỗ trợ .
  4. [Không bảo hành] Không nên dùng các tool crack tránh bị đổi pass hoặc spam 
  5. [Không bảo hành] Clone không bảo hành khi mang về ngâm ( vì hàng trên web đã ngâm rồi )
  6. [Được bảo hành] Bảo hành sai pass trong vòng 1h tính từ lúc mua
  7. [Được bảo hành] Bảo hành khi không có cookie hoặc 2fa hoặc pass khi mua 
  8. [Được bảo hành] Đổi hàng khi không đúng với Loại ních cần mua ( trong vòng 1h )